גלריית השיפוצים והעבודות שלנו

בריקים

שיפוץ כללי

צבע

עבודות גבס

עבודות בשלב הסיום או שהסתיימו

בריקים

שיפוץ כללי

צבע ושלכט צבעוני